Bazilej-mesto

Text hesla

Bazilej-mesto, nemecky Basel-Stadt — kantón v sev. Švajčiarsku pri hranici s Nemeckom a Francúzskom; rozloha 37 km2, 192-tis. obyv. (2015), administratívne stredisko Bazilej. Úradný jazyk nemčina. Kantón zaberá rozlohy mesta Bazilej a obcí Bettingen a Riehen. Územím preteká Rýn. Ekonomické a dopravné väzby s Nemeckom a Francúzskom. Hlavnými hospodárskymi aktivitami sú bankovníctvo, chemický a farmaceutický priemysel. V minulosti polkantón bývalého kantónu Bazilej.

Zverejnené 30. decembra 2017.

Bazilej-mesto [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bazilej-mesto