bazifikácia

Text hesla

bazifikácia [gr.], oceanizácia — proces pretvárania žulovej kontinentálnej kôry na čadičovú oceánsku kôru. Proces bazifikácie sa spája s vývojom okrajových morí so silnejšie vyvinutou čadičovou a podstatne redukovanou žulovou vrstvou v porovnaní s kontinentálnym typom kôry.

Text hesla

bazifikácia [gr.], oceanizácia — proces pretvárania žulovej kontinentálnej kôry na čadičovú oceánsku kôru. Proces bazifikácie sa spája s vývojom okrajových morí so silnejšie vyvinutou čadičovou a podstatne redukovanou žulovou vrstvou v porovnaní s kontinentálnym typom kôry.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Bazifikácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bazifikacia