baty-

Text hesla

baty- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom hĺbka, hĺbkový, týkajúci sa hĺbky (napr. batyskaf; → bato-).

Text hesla

baty- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom hĺbka, hĺbkový, týkajúci sa hĺbky (napr. batyskaf; → bato-).

Zverejnené v auguste 1999.

Baty- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baty