Bath Festival

Text hesla

Bath Festival [bás] — medzinárodný hudobný festival usporadúvaný každý rok v máji v anglickom meste Bath. Vznikol 1948 pod názvom Bath Assembly, prvým riaditeľom bol Ian Hunter (*1919, †2003). R. 1959 – 68 viedol festival huslista a dirigent Y. Menuhin. Bath Festival sa vyprofiloval ako viacžánrové hudobné podujatie, účinkujú na ňom významné svetové interpretačné osobnosti klasickej hudby, džezu, folku, world music ap., ale aj vynikajúci študenti konzervatórií a vysokých škôl. Program obohacujú rôzne mimohudobné aktivity ako filmové projekcie, hudobné divadlo, multimediálne podujatia, výstavy, tanec a i. Festival má svoj komorný orchester, ktorý často účinkuje v zahraničí a nahráva zvukové záznamy. Od 1995 je súčasťou programu aj literatúra a publicistika.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. mája 2017.

Bath Festival [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bath-festival