Bastianini, Ettore

Text hesla

Bastianini, Ettore, 24. 9. 1922 Siena – 25. 1. 1967 Sirmione — taliansky spevák (barytón). Debutoval 1945 ako basista (Collin v Bohéme) v Ravenne. Od 1951 spieval barytónové úlohy, 1952 angažovaný do milánskej La Scaly, kde spieval v premiére oratória Oidipus Rex I. Stravinského. Od 1953 hosťoval v Metropolitnej opere v New Yorku a na iných svetových operných scénach. Významný interpret talianskeho barytónového odboru.

Zverejnené v auguste 1999.

Bastianini, Ettore [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bastianini-ettore