basová krídlovka

Text hesla

basová krídlovka, aj tenorový roh — nátrubkový aerofón oválneho tvaru, stavaný ako tenorový člen skupiny krídloviek v ladení B.

Text hesla

basová krídlovka, aj tenorový roh — nátrubkový aerofón oválneho tvaru, stavaný ako tenorový člen skupiny krídloviek v ladení B.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Basová krídlovka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/basova-kridlovka