basket-volleyball

Text hesla

basket-volleyball [báskit voliból; angl.] — kolektívna športová hra. Vznikla v USA spojením basketbalu a volejbalu. V podstate ide o basketbal hraný volejbalovou loptou, ktorá sa iba odbíja, pričom jeden hráč môže odbiť loptu maximálne dvakrát po sebe. Na Slovensku sa basket-volleyball neujal.

Zverejnené v auguste 1999.

Basket-volleyball [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/basket-volleyball