basička

Text hesla

basička [tal.] — stredný korýtkový alebo skriňový 2- až 3-strunový slovenský ľudový sláčikový nástroj. Veľkosťou sa podobá violončelu, dodnes sa zachoval na Liptove, Podpoľaní, Orave a Kysuciach. Varianty ladenia: terchovské Gd, goralské ADd, liptovské a podpolianske Adg.

Zverejnené v auguste 1999.

Basička [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/basicka