bary-

Text hesla

bary- [gr.] — prvá časť zložených slov, zvyčajne odborných termínov, s významom ťažký, ťažiskový, hlboký (hĺbkový).

Zverejnené v auguste 1999.

Bary- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bary