Bartelsova rotácia

Text hesla

Bartelsova rotácia, Bartelsovo číslo — číslo zavedené J. Bartelsom na číslovanie rotácií Slnka so synodickou periódou 27 dní. Začiatok prvej Bartelsovej rotácie pripadá na 8. 2. 1832, Bartelsova rotácia 2 220 sa začala 21. 2. 1996.

Zverejnené v auguste 1999.

Bartelsova rotácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bartelsova-rotacia