Bárta, Lubor

Text hesla

Bárta, Lubor, 8. 8. 1928 Lubná – 5. 11. 1972 Praha — český skladateľ a klavirista. R. 1948 – 52 študoval skladbu u J. Řídkého na AMU v Prahe. Jeho tvorbu ovplyvňovali podnety vychádzajúce z hudby I. Stravinského a B. Bartóka a postupne ju obohatil o osobitú invenciu. Jeho tvorivý profil charakterizujú tri symfónie (1955, 1969, 1972), inštrumentálne koncerty, tri sláčikové kvartetá (1950, 1956, 1966), dve dychové kvintetá (1956, 1969), tri sonáty pre klavír (1956, 1961, 1971) a i.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 25. apríla 2017.

Bárta, Lubor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barta-lubor