Barrowov ostrov

Text hesla

Barrowov ostrov [berou-], angl. Barrow Island — ostrov v Indickom oceáne asi 100 km záp. od pobrežia Austrálie (štát Západná Austrália); rozloha 202 km2. Na ostrove bola nameraná absolútne najvyššia rýchlosť vetra pri zemskom povrchu 408 km/h (113,2 m/s) pri maximálnom náraze (1996). Od 1964 ťažba ropy a jej vývoz do rafinérie v Kwinane.

Zverejnené v auguste 1999.

Barrowov ostrov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barrowov-ostrov