barometrická výška

Text hesla

barometrická výška — nadmorská alebo relatívna výška získaná z výškového rozdielu určeného barometricky, t. j. z nameraných rozdielov tlaku vzduchu na základe poznatku o ubúdaní tlaku vzduchu s rastúcou nadmorskou výškou.

Zverejnené v auguste 1999.

Barometrická výška [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barometricka-vyska