Barlowova šošovka

Text hesla

Barlowova šošovka — šošovka (rozptylka), ktorá predlžuje ohniskovú vzdialenosť objektívu. Vkladá sa medzi objektív a okulár. Nazvaná podľa P. Barlowa.

Zverejnené v auguste 1999.

Barlowova šošovka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barlowova-sosovka