Barlai, Vojtech

Text hesla

Barlai, Vojtech, do 1904 Neuherz, 2. 10. 1870 Mosonszolnok – 20. 11. 1921 Budapešť — maďarský hutnícky inžinier, chemik a montanista. Od 1891 študoval na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici lesníctvo, potom hutníctvo. Absolvoval viacero študijných ciest do zahraničia (1904 do USA, 1907 do Švédska a Nórska, 1908 a 1909 do Dánska, 1911 do Belgicka, Luxemburska a Francúzska). Od 1898 pôsobil ako hutnícky inžinier v Krompachoch, 1901 dočasne poverený vedením Katedry hutníctva na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, kde zriadil výskumné laboratórium zamerané na hutníctvo železa, 1904 mimoriadny, 1905 riadny profesor. R. 1912 – 14 rektor Vysokej školy banskej a hutníckej v Banskej Štiavnici, 1916 hlavný banský radca. Od 1919 žil v Budapešti. Vydal hutnícku príručku, publikáciu o hutníckom laboratóriu na banskoštiavnickej vysokej škole, spis o uplatnení hospodárnosti v železiarňach a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Barlai, Vojtech [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barlai-vojtech