Bârlad

Text hesla

Bârlad, Bîrlad — rieka v Rumunsku, ľavostranný prítok Siretu; dĺžka 289 km, rozloha povodia 7 600 km2. Preteká vrchovitým územím, jej dolinou vedie železničný a cestný ťah. Využívaná na zavlažovanie.

Zverejnené 30. decembra 2017.

Bârlad [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barlad