barkasa

Text hesla

barkasa [fr.] — pôvodne prístavný čln poháňaný veslami alebo najväčší čln na plachetnici, neskôr prístavný čln poháňaný parným strojom, v súčasnosti spaľovacím motorom. Používa sa na vlečenie malých člnov a menších plavidiel, na rýchlu prepravu malého množstva nákladu v prístave, na zásobovanie lodí v prístave a lodí čakajúcich na vykládku alebo nakládku mimo prístavu (na rejde), na prepravu osôb z lodí a na lode, ktoré kotvia uprostred prístavu alebo mimo prístavu a nie sú vyviazané na nábrežnej hrane prístavu, na prepravu pracovníkov, ktorí vykonávajú opravy a údržbu počas pobytu lode v prístave, ako aj na prepravu dokumentov a pošty. V súčasnosti v dôsledku narastajúceho podielu kontajnerovej prepravy ich význam a počet klesá, často sa používajú na vyhliadkové plavby v prístavoch.

Popis ilustrácie

Barkasa

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 25. januára 2019.

Barkasa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barkasa