bárka

Text hesla

bárka [gr. > rom. jazyky] —

1. menší veslový čln, niekedy s pomocnou plachtou; (v minulosti) aj prepychovo vyzdobený a vybavený čln pre členov panovníckeho rodu;

2. prístavná pilóta alebo skupina pilót slúžiaca na uväzovanie lodí;

3. stav. dočasná mostná podperná konštrukcia vytvorená zarazením radu (4 – 10) drevených, oceľových alebo železobetónových pilót za sebou, prípadne vedľa seba (dvojradové až štvorradové bárky) ich vzájomným spojením klieštinami a vystužením. Hlavy pilót sa spájajú trámami alebo roštom, ktoré slúžia na uloženie mosta počas jeho realizácie, prenáša sa na ne zaťaženie konštrukcie mosta.

Zverejnené v auguste 1999.

Bárka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barka