bariéra

Text hesla

bariéra [fr.] — prekážka, zábrana, hrádza;

1. ekol. → ekologická bariéra;

2. šport. na ihriskách a štadiónoch drevené, kovové a i. zábradlie oddeľujúce hraciu plochu od hľadiska; aj jednoduchá prekážka v parkúrovom skákaní z jednej alebo z viacerých kladín s priemerom asi 10 cm zavesených na podstavcoch.

Zverejnené v auguste 1999.

Bariéra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bariera