Baricová, Ľuba

Text hesla

Baricová, Ľuba, 13. 1. 1935 Vrútky, okres Martin — slovenská speváčka (mezzosoprán). R. 1958 absolvovala štúdium spevu na VŠMU v Bratislave u prof. A. Korínskej, 1959 – 60 postgraduálne štúdium na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského. Od 1958 sólistka Opery SND v Bratislave, 1969 – 72 Krajinského divadla v Linzi. Významná predstaviteľka slovenského vokálneho umenia 60. a 70. rokov 20. stor. Jej operné úlohy sa na rozdiel od spevákov staršej generácie vyznačovali realistickejším herectvom. Vytvorila bohatú škálu rozmanitých operných postáv od Orfea (Ch. W. Gluck: Orfeus a Eurydika) cez taliansky a slovenský operný repertoár až po diela súčasnosti. K jej hlavným úlohám patrí Carmen, Grófka (Piková dáma), Concepción (Španielska hodinka), Azucena (Trubadúr) a i.

Text hesla

Baricová, Ľuba, 13. 1. 1935 Vrútky, okres Martin — slovenská speváčka (mezzosoprán). R. 1958 absolvovala štúdium spevu na VŠMU v Bratislave u prof. A. Korínskej, 1959 – 60 postgraduálne štúdium na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského. Od 1958 sólistka Opery SND v Bratislave, 1969 – 72 Krajinského divadla v Linzi. Významná predstaviteľka slovenského vokálneho umenia 60. a 70. rokov 20. stor. Jej operné úlohy sa na rozdiel od spevákov staršej generácie vyznačovali realistickejším herectvom. Vytvorila bohatú škálu rozmanitých operných postáv od Orfea (Ch. W. Gluck: Orfeus a Eurydika) cez taliansky a slovenský operný repertoár až po diela súčasnosti. K jej hlavným úlohám patrí Carmen, Grófka (Piková dáma), Concepción (Španielska hodinka), Azucena (Trubadúr) a i.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Baricová, Ľuba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-01-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baricova-luba