Barič, Ján

Text hesla

Barič, Ján, 2. 6. 1935 Závadka nad Hronom, okres Brezno – 24. 6. 1989 Bratislava — slovenský ekonóm. R. 1958 – 89 pôsobil na Slovenskej vysokej škole technickej (dnes Slovenská technická univerzita, STU) v Bratislave; 1983 DrSc., 1984 profesor. Vo vedeckej práci sa zameriaval na problematiku vzťahu odmeňovania a vedecko-technického pokroku. Autor monografie Mzda a vedecko-technický pokrok (1983), ako aj viacerých vedeckých a odborných statí publikovaných doma i v zahraničí.

Text hesla

Barič, Ján, 2. 6. 1935 Závadka nad Hronom, okres Brezno – 24. 6. 1989 Bratislava — slovenský ekonóm. R. 1958 – 89 pôsobil na Slovenskej vysokej škole technickej (dnes Slovenská technická univerzita, STU) v Bratislave; 1983 DrSc., 1984 profesor. Vo vedeckej práci sa zameriaval na problematiku vzťahu odmeňovania a vedecko-technického pokroku. Autor monografie Mzda a vedecko-technický pokrok (1983), ako aj viacerých vedeckých a odborných statí publikovaných doma i v zahraničí.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Barič, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baric-jan