Bārda, Fricis

Text hesla

Bārda, Fricis, 25. 1. 1880 Pociems – 13. 3. 1919 Riga — lotyšský básnik a esejista, predstaviteľ novoromantického prúdu v lotyšskej literatúre. V tvorbe sa usiloval prepojiť makrokozmos s mikrokozmom a dosiahnuť kozmickú harmóniu. Jeho básne sú plné nehy, zázračnej poetickosti a farebnosti.

Autor básnickej zbierky Syn zeme (Zemes dēls, 1911), posmrtne vydanej zbierky Piesne a modlitby k stromu života (Dziesmas un lūgšanas Dzīvības Kokam, 1922), programovej eseje Romantizmus ako hlavný problém umenia a svetového názoru (Romantisms kā mākslas un pasaules uzskata centrālproblēms, 1909, tlačou 1920) a kritických článov Umenie a estetika (Maksla un estetika, 1911), Umenie a kritika (Maksla un kritika, 1917), Umenie a život (Maksla un dzive, 1920) a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Bārda, Fricis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barda-fricis