barchetárstvo

Text hesla

barchetárstvo — textilné remeslo zaoberajúce sa výrobou barchetu. Prvá zmienka o tkaní barchetu na území Slovenska je v kráľovskom privilégiu košických tkáčov z 1411, ktorým sa Žigmund Luxemburský usiloval sústrediť celouhorskú výrobu barchetu do Košíc. Hoci Košice boli hlavným centrom barchetárstva, cech barchetárov vznikol 1498 aj vo Štvrtku na Ostrove. V dôsledku zníženia dopytu po barchete v 16. stor. barchetárstvo ako samostatné remeslo zaniklo.

Zverejnené v auguste 1999.

Barchetárstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barchetarstvo