Barbour, John

Text hesla

Barbour [bábr], John, asi 1320 – 13. 3. 1395 Aberdeen — škótsky básnik. Pripisuje sa mu autorstvo škótskeho národného eposu The Brus (aj The Bruce, asi 1376), ktorý sa skladá z 20 kníh a podáva obraz politického zápasu Škótska za nezávislosť. Dielo zachováva tradíciu rytierskeho romantického eposu s realistickými opismi.

Zverejnené v auguste 1999.

Barbour, John [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barbour-john