barbet

Text hesla

barbet — vodný pes nejasného pôvodu, jedna z najstarších foriem duričov, ale i predok niektorých ovčiarskych psov. Vzhľadom pripomína i ovčiarske psy ázijskej vývojovej vetvy. Pokladá sa aj za priameho predka bišónika. Vyšľachtený vo Francúzsku, kde sa používa na lov vodných vtákov. Má bohato osrstenú tvárovú časť hlavy i dlhý chvost, môže byť čierneho, gaštanového i bieleho sfarbenia. Výška v kohútiku okolo 52 cm.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Barbet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barbet