Barber, Bernard

Text hesla

Barber [bábr], Bernard, 29. 1. 1918 Boston – 20. 8. 2006 New York — americký sociológ, predstaviteľ školy T. Parsonsa. Od 1955 profesor na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Svojou knihou Veda a sociálny poriadok (Science and the Social Order, 1953) prispel k rozvoju funkcionalistickej sociológie vedy. V monografii Sociálna stratifikácia (Social Stratification, 1957) zastával stanovisko mnohorozmernej stratifikácie s dôrazom na dimenziu prestíže.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 30. novembra 2017.

Barber, Bernard [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barber-bernard