baráž

Text hesla

baráž [fr.] — rozboj; napríklad v šerme opakovaný zápas pretekárov o postup alebo o 1. miesto pri rovnakom počte víťazstiev, získaných zásahov a rovnakých koeficientov zásahov. V hokeji, vo futbale a i. vylučovací zápas o udržanie sa vo vyššej súťaži alebo o postup z nižšej súťaže do vyššej.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. apríla 2017.

Baráž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baraz