Baranovyč, Lazar

Text hesla

Baranovyč, Lazar, asi 1620 – 13. 9. 1693 — ukrajinský politický, kultúrny a cirkevný dejateľ a spisovateľ. Od 1650 rektor Kyjevsko-mohyľanskej akadémie, od 1657 černihivský arcibiskup, od 1667 archiepiskop. Zástanca politickej únie Ukrajiny s Ruskom a nezávislosti ukrajinskej cirkvi od moskovského patriarchu. R. 1674 založil v Novhorode Sivers’kom kníhtlačiareň, v ktorej bolo vytlačených okolo 50 knižných titulov. Autor prác Meč duchovný (Meč duchovnyj, 1666), Hlásatelia kazateľských právd (Truby sloves propovidnych, 1674).

Zverejnené v auguste 1999.

Baranovyč, Lazar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baranovyc-lazar