baranenie

Text hesla

baranenie — technológia využívaná pri zakladaní stavieb, výrazne zlepšujúca mechanicko-fyzikálne vlastnosti podložia. Spočíva v zarážaní pilót a štetovníc baranidlom do podložia (zeminy). Spôsob baranenia závisí od vlastností zeminy; v ťažkej zemine je potrebné zarážať štetovnice po stupňoch. Baranenie môže byť úderné alebo vibračné. Baranenie oceľových štetovníc so zámkami je sťažené zasúvaním štetovnice do zámku už zabaranenej štetovnice.

Zverejnené v auguste 1999.

Baranenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baranenie