Baranec

Popis ilustrácie

Baranec, 2 184 m n. m.

Text hesla

Baranec — vrch na Slovensku v podcelku Západné Tatry v oddiele Liptovské Tatry, 2 184 m n. m. Nachádza sa na rázsoche vybiehajúcej na juh od hlavného chrbta. Budovaný kryštalickými horninami – granodioritmi a pararulami, na ktorých sa vytvoril veľhorský glaciálno-hôľny reliéf.

Zverejnené v auguste 1999.

Baranec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baranec