banský záchranný dýchací prístroj

Text hesla

banský záchranný dýchací prístroj — prístroj chrániaci dýchacie orgány človeka pred účinkami škodlivých prímesí banského ovzdušia a umožňujúci pobyt a prácu v nedýchateľnom ovzduší bane. Je konštruovaný s otvoreným alebo s uzatvoreným dýchacím okruhom.

Konštrukcia s otvoreným dýchacím okruhom sa skladá z masky, z nádoby so stlačeným vzduchom vybavenej redukčným ventilom a z vdychovacej komory s regulačnými ventilmi. Dýchanie umožňuje stlačený vzduch privádzaný do masky cez redukčný ventil, ktorý sa po výdychu vypúšťa mimo prístroja. Prístroj s uzavretým dýchacím okruhom je navyše vybavený dýchacím vakom a pohlcovačom oxidu uhličitého a vlhkosti. Umožňuje regeneráciu vydychovaného vzduchu.

Zverejnené v auguste 1999.

Banský záchranný dýchací prístroj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bansky-zachranny-dychaci-pristroj