banský výťah

Text hesla

banský výťah — zariadenie na prepravu materiálu v bani na vyšší obzor. Je vybavené ťažným vrátkom so spoľahlivými brzdami.

Zverejnené v auguste 1999.

Banský výťah [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bansky-vytah