banský výbuch

Text hesla

banský výbuch — náhle vznietenie a výbuch výbušných plynov (metán) alebo uhoľného prachu. Metán so vzduchom tvoria výbušnú zmes. Spodná hranica výbušnosti je asi pri obsahu 5 objemových % metánu, vrchná asi pri obsahu 13 objemových % (slabšia zmes nehorí a nevybuchuje, silnejšia horí, ale nevybuchuje). Preventívne opatrenia baní proti výbuchom spočívajú v dobrom prívode čerstvého vzduchu, čím sa obsah metánu zníži pod 5 objemových %. Nebezpečnejšia je zmes rozvíreného uhoľného prachu so vzduchom. Výbuchom uhoľného prachu sa predchádza zvlhčovaním alebo práškovaním pomocou kamenného prachu.

Zverejnené v auguste 1999.

Banský výbuch [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bansky-vybuch