banský vozík

Text hesla

banský vozík — najpoužívanejší koľajový dopravný prostriedok v banských štôlňach. V súčasnosti má plechovú korbu (v minulosti bývala aj drevená), vyprázdňuje sa vyklopením; má objem asi 1 m3 (až 1,5 t nákladu), rozchod koľajníc 450 – 650 mm.

Popis ilustrácie

Banský vozík s dreveným kolesom a vodiacim klinom zo 14. stor., ilustrácia z diela J. Agricolu Dvanásť kníh o baníctve, 1556, reprodukcia v Baníckom múzeu v Rožňave

Zverejnené v auguste 1999.

Banský vozík [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bansky-vozik