banský vozeň

Text hesla

banský vozeň — koľajové vozidlo na prepravu nákladu alebo osôb; nákladné vozne majú užitočný objem 0,45 – 1,8 m3 a nosnosť do 6,5 t, môžu byť s pevnou korbou, samovýsypné alebo špeciálne (na rôzne technologické účely); osobné vozne sú určené na prepravu maximálne 12 osôb.

Zverejnené v auguste 1999.

Banský vozeň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bansky-vozen