banský register

Text hesla

banský register — evidencia o vydaní banských oprávnení fyzickým a právnickým osobám vedená na každom obvodnom banskom úrade. Jej súčasťou je zbierka listín obsahujúcich odpisy všetkých vydaných oprávnení.

Zverejnené v auguste 1999.

Banský register [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bansky-register