banský požiar

Text hesla

banský požiar — nebezpečná udalosť s možnými tragickými následkami vyskytujúca sa najčastejšie v uhoľných baniach. Vzniká samovznietením uhlia v stropoch chodieb a v pilieroch, vyhorením nálože trhavín, krátkym spojením elektrického vedenia, po výbuchu plynov, neopatrným zaobchádzaním s lampami a nepozornosťou pri práci. Šíri sa proti prúdu čerstvého vzduchu a v dôsledku nedokonalého horenia vznikajú nebezpečné splodiny.

Zverejnené v auguste 1999.

Banský požiar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bansky-poziar