banský otras

Text hesla

banský otras — zvláštny prejav horninového tlaku v bani za určitých prevádzkovo-geologických podmienok, sprievodný jav dobývania ložísk. Nastáva náhle a s veľkou prudkosťou. Jeho príčinou je náhle vyrovnanie latentného napätia v horninovom masíve za premeny potenciálnej energie na prácu. Môže sa prejaviť náhlym poklesom nadložia a zavalením dobývaného priestoru, zdvihnutím podložia, vytlačením masy ložiska do vyrúbaného priestoru či chodby alebo porušením celého horninového telesa. Následkom banského otrasu vznikajú veľké materiálne škody a často aj obete na ľudských životoch.

Zverejnené v auguste 1999.

Banský otras [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bansky-otras