banský majster

Text hesla

banský majster

1. v minulosti úradník v banských mestách dozerajúci na banskú výrobu. Ustanovovali ho richtár a rada. Podľa artikúl východoslovenských banských miest z 1487 a inštrukcií mesta Kremnica z 1537 udeľoval banský majster banské oprávnenie, vymeriaval banské miery a banské polia, povoľoval prerušenie práce v baniach, dozeral nad banskou výrobou a spravoval lesy patriace baniam. Podliehali mu všetci robotníci a úradníci v baniach, hutách a lesoch. Mal aj súdnu právomoc v menších banských sporoch (po vydaní Maximiliánovho banského poriadku 1573 ho nahradil banský súd);

2. v súčasnosti banský technik, ktorý pripravuje, riadi a kontroluje prácu baníkov priamo na pracoviskách.

Zverejnené v auguste 1999.

Banský majster [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bansky-majster