banský kombajn

Text hesla

banský kombajn — strojné zariadenie slúžiace na mechanické razenie banských diel (raziaci banský kombajn) a na dobývanie (dobývací banský kombajn). Vykonáva viaceré pracovné operácie súčasne (napr. rozpájanie, nakladanie a odvoz rozpojenej horniny z čelby na nadväzujúce dopravné zariadenie), čím sa zabezpečuje kontinuálne razenie banských diel alebo dobývanie, vysoký výkon a bezpečnosť práce.

Zverejnené v auguste 1999.

Banský kombajn [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bansky-kombajn