banské pole

Text hesla

banské pole — v minulosti vymedzená časť ložiska udeľovaná banskou vrchnosťou žiadateľovi o ťažbu. Udelené banské pole sa vytyčovalo od jedného pevného bodu ležiaceho na ložisku (tzv. zarážkového bodu), zanieslo sa do banskej mapy a zapísalo sa do knihy údelov. Tvorila ho skupina banských mier ležiacich vedľa seba vrátane prípadných prebytkov. Podľa Všeobecného banského zákona z 1854 sa na naftové a uhoľné ložiská mohli udeliť 4 dvojité a na ostatné ložiská vyhradených nerastov 4 jednoduché banské miery. Plocha banského poľa, ktoré tvorili 4 dvojité banské miery, bola 360 924 m2, plocha ložiska so 4 jednoduchými mierami 180 464 m2.

Zverejnené v auguste 1999.

Banské pole [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/banske-pole