banské meračstvo

Text hesla

banské meračstvo — špecializovaný odbor meračstva zameraný na poznávanie pracovného prostredia v bani, na stanovenie jeho priestorových závislostí a na zber informácií potrebných na zabezpečenie banskej prevádzky. Pomocou geodetických prístrojov a metód zameriava banské priestory, vyhodnocuje merania a graficky ich spracúva, a to najmä v podobe banskej mapy. Vedecké základy banského meračstva na Slovensku položili S. Mikovíni a činnosť Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici. V súčasnosti sa touto problematikou zaoberá Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

Zverejnené v auguste 1999.

Banské meračstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/banske-meracstvo