banské lano

Text hesla

banské lano — najcitlivejšia časť ťažného zariadenia v bani, jeden z najdôležitejších článkov bezpečnej prevádzky úklonných a zvislých jám. Používajú sa drôtené (oceľové) laná, podľa tvaru prierezu okrúhle a ploché laná. Okrúhle (jedno-, dvoj-, trojpramenné) laná s rovnosmerným alebo s protismerným spletením sa používajú pri ťažných strojoch s bubnami, ploché laná pri bobinových strojoch s hnacím kotúčom a s protilanom.

Zverejnené v auguste 1999.

Banské lano [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/banske-lano