banské drevo

Text hesla

banské drevo — sortiment dreva určený na výstuž podzemných chodieb najmä v baniach. Najčastejšie sa používa drevo stromov smrek (Picea), borovica (Pinus), buk (Fagus) a hrab (Carpinus).

Zverejnené v auguste 1999.

Banské drevo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/banske-drevo