banská signalizácia

Text hesla

banská signalizácia — signalizačný systém v bani slúžiaci na dorozumievanie zo vzdialených miest akustickým alebo optickým spôsobom. Zahŕňa signalizačné zariadenie (mechanické alebo elektrické) a signalizačnú tabuľu s prehľadom signálov používaných pri jednotlivých úkonoch, ako aj legendu k nim. Inštaluje sa pri doprave, najmä na lane, a pri prácach vyžadujúcich bezpečnosť okolitých pracovníkov. Ako podsystém je prepojený aj s banským dispečingom.

Zverejnené v auguste 1999.

Banská signalizácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/banska-signalizacia