banská lokomotíva

Text hesla

banská lokomotíva — pohonný stroj vnútrozávodnej vlakovej koľajovej dopravy v podzemných baniach; výška do 1 700 mm, rozchod koľají 600, 750 alebo 900 mm, resp. prestaviteľný v rozsahu 450 – 600 mm. Banská lokomotíva môže byť poháňaná spaľovacím motorom alebo motorom na stlačený vzduch. Ekologicky výhodná je lokomotíva s elektromotorom napájaným z akumulátorov (používa sa vo výbušnom prostredí) alebo z trolejovej siete.

Zverejnené v auguste 1999.

Banská lokomotíva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/banska-lokomotiva