Banská a hutná spoločnosť

Text hesla

Banská a hutná spoločnosť, čes. Báňská a hutní společnost — jedna z najväčších účastinných spoločností v hutníctve v 1. pol. 20. stor. so sídlom v Prahe. Založená 1906 zo sliezskych podnikov s centrom v Třinci. Postupne pohltila viaceré banské, hutnícke, železiarske a stavebné podniky i obchodné spoločnosti. R. 1944 patrila k najväčším koncernom Veľkonemeckej ríše. Na území Poľska a ČSR jej patrilo 17 veľkých spoločností, na Slovensku prevzala viaceré železnorudné bane, získala väčšinu akcií Koburgovej spoločnosti (→ Koburgovci) a zlikvidovala jej vysoké pece v Stratenej a v Chyžnianskej Vode (dnes súčasť obce Lubeník), ako aj valcovňu v Pohorelej. Ponechala si závod v Trnave, neskôr prebudovaný na zbrojárske účely. Kapitálovo sa podieľala na magnezitovom priemysle. Po 1945 bola znárodnená.

Zverejnené v auguste 1999.

Banská a hutná spoločnosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/banska-hutna-spolocnost