bankový zisk

Text hesla

bankový zisk, zisk banky — ekonomická kategória vyjadrujúca kladný rozdiel medzi výnosmi (výnosy z operácií s klientmi – prijaté úroky, poplatky, provízie; výnosy z pokladničných a medzibankových operácií – prijaté úroky z vkladov a z úverov poskytovaných medzi bankami navzájom; výnosy z devízových operácií a i.) a nákladmi (náklady na operácie s klientmi – úroky, poplatky a prémie, ktoré platí banka svojim klientom, náklady na pokladničné a medzibankové operácie, náklady na operácie s cennými papiermi a i.). Ide o hrubý zisk banky pred zdanením.

Text hesla

bankový zisk, zisk banky — ekonomická kategória vyjadrujúca kladný rozdiel medzi výnosmi (výnosy z operácií s klientmi – prijaté úroky, poplatky, provízie; výnosy z pokladničných a medzibankových operácií – prijaté úroky z vkladov a z úverov poskytovaných medzi bankami navzájom; výnosy z devízových operácií a i.) a nákladmi (náklady na operácie s klientmi – úroky, poplatky a prémie, ktoré platí banka svojim klientom, náklady na pokladničné a medzibankové operácie, náklady na operácie s cennými papiermi a i.). Ide o hrubý zisk banky pred zdanením.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. januára 2018.

Bankový zisk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankovy-zisk