bankový raj

Text hesla

bankový raj — ekonomická zóna, kde právna a menová regulácia týkajúca sa bankových činností je pružná, resp. nejestvuje (napr. v Luxembursku, vo Švajčiarsku, v Paname). Bankové raje poskytujú bankovým klientom špecifické výhody.

Text hesla

bankový raj — ekonomická zóna, kde právna a menová regulácia týkajúca sa bankových činností je pružná, resp. nejestvuje (napr. v Luxembursku, vo Švajčiarsku, v Paname). Bankové raje poskytujú bankovým klientom špecifické výhody.

Zverejnené v auguste 1999.

Bankový raj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankovy-raj