bankový prevod

Text hesla

bankový prevod, bankový poukaz — zúčtovanie, ktorým sa uskutočňuje prevod peňažných prostriedkov medzi účtami platcov a príjemcov v peňažnom ústave. Bankový prevod je jednoduchší, ak platca a príjemca majú účty v tej istej banke alebo v tej istej pobočke. Ak majú účty v rozličných bankách, musia si banky viesť kreditné účty (debetné) alebo spojovacie účty navzájom alebo v inom peňažnom ústave, napr. v centrálnej (ceduľovej) banke, zúčtovacej banke, žírovej banke ap., ktorých prostredníctvom možno platbu vykonať. Stav týchto účtov zároveň vyjadruje pohľadávku alebo záväzok banky voči druhej podľa toho, či išlo o poukaz alebo o inkaso peňažných prostriedkov. V užšom poňatí sa pod bankovým prevodom často chápe platenie prostredníctvom bankových účtov, pri ktorých podnet na platenie dáva platca.

Text hesla

bankový prevod, bankový poukaz — zúčtovanie, ktorým sa uskutočňuje prevod peňažných prostriedkov medzi účtami platcov a príjemcov v peňažnom ústave. Bankový prevod je jednoduchší, ak platca a príjemca majú účty v tej istej banke alebo v tej istej pobočke. Ak majú účty v rozličných bankách, musia si banky viesť kreditné účty (debetné) alebo spojovacie účty navzájom alebo v inom peňažnom ústave, napr. v centrálnej (ceduľovej) banke, zúčtovacej banke, žírovej banke ap., ktorých prostredníctvom možno platbu vykonať. Stav týchto účtov zároveň vyjadruje pohľadávku alebo záväzok banky voči druhej podľa toho, či išlo o poukaz alebo o inkaso peňažných prostriedkov. V užšom poňatí sa pod bankovým prevodom často chápe platenie prostredníctvom bankových účtov, pri ktorých podnet na platenie dáva platca.

Zverejnené v auguste 1999.

Bankový prevod [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankovy-prevod